Morsealfabetet

Morsealfabetet uppfanns av Samuel Morse på 1800 talet. Varje tecken representeras av en kombination av långa och korta signaler.


Lyssna på Morsealfabetet

Här hittar du morsealfabetet med alla de svenska bokstäverna, siffrorna 0-9 och några vanliga skiljetecken. Alla morsetecken går att lyssna på, vilket är bästa om inte enda sättet att verkligen lära sig telegrafi.

Bokstäver: A-Ö

Symbol Morse Lyssna
A - --- Lyssna
B --- - - - Lyssna
C --- - --- - Lyssna
D --- - - Lyssna
E - Lyssna
F - - --- - Lyssna
G --- --- - Lyssna
H - - - - Lyssna
I - - Lyssna
J - --- --- --- Lyssna
K --- - --- Lyssna
L - --- - - Lyssna
M --- --- Lyssna
N --- - Lyssna
O --- --- --- Lyssna
P - --- --- - Lyssna
Q --- --- - --- Lyssna
R - --- - Lyssna
S - - - Lyssna
T --- Lyssna
U - - --- Lyssna
V - - - --- Lyssna
W - --- --- Lyssna
X --- - - --- Lyssna
Y --- - --- --- Lyssna
Z --- --- - - Lyssna
Å - --- --- - --- Lyssna
Ä - --- - --- Lyssna
Ö --- --- --- - Lyssna

Siffror: 0-9

Symbol Morse Lyssna
1 - --- --- --- --- Lyssna
2 - - --- --- --- Lyssna
3 - - - --- --- Lyssna
4 - - - - --- Lyssna
5 - - - - - Lyssna
6 --- - - - - Lyssna
7 --- --- - - - Lyssna
8 --- --- --- - - Lyssna
9 --- --- --- --- - Lyssna
0 --- --- --- --- --- Lyssna

Skiljetecken

Symbol Morse Lyssna
. - --- - --- - --- Lyssna
- --- - - - - --- Lyssna
( --- - --- --- - Lyssna
) --- - - --- - --- Lyssna
@ - --- --- - --- - Lyssna
" - --- - - --- - Lyssna
% - --- --- - - Lyssna
" - --- - - --- - Lyssna
' - --- --- --- --- - Lyssna
; --- - --- - --- - Lyssna
: --- --- --- - - - Lyssna