Samuel Morse

Samuel Morse Samuel Morse var en amerikansk uppfinnare född i Charleston, som kom på det mycket effektiva telegrafialfabetet Morse. Det består av tecken sammansatta av korta eller långa signaler som används via radio eller lina för att överföra meddelanden. Något som i Sverige användes en bra bit in på 1900-talet, då man ännu inte litade på telefoner till viktiga förbindelser som exempelvis mellan tågstationer.

På en resa från Europa till Amerika 1832 fick Morse bevittna några experimient med ett galvaniskt element och en elektromagnet och inspirerades härav till försök att konstruera en elektromagnetisk skrivtelegraf. Efter åtskilliga misslyckanden kröntes hans experiment med framgång, och 1835 hade han sin första apparat färdig. 1837 förevisades denna i New York och vid samma tillfälle telegraferades över 500 meter med telegrafen. Såväl apparaten som det använda teckensystemet var dock mycket ofullkomliga. 1843 hade han omarbetat sin första apparat och i princip tillsammans med Alfred Vail – hans assistent – utarbetat det morsealfabet som några år senare skulle spridas över världen.

1843 erhöll han hela 30 000 dollar från kongressen för att bygga en experimentiell telegrafilinje mellan Washington och Baltimore och den 24 maj 1844 sände han det första meddelandet via den amerikanska telegrafen, på morsealfabetet: ”What hath God wrought”. En replik som kommer från Book of numbers.

Morse invaldes 1858 som utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.