Telegrafi (CW)

Telegrafi är ett system för överföring av information som text och symboler över stora avstånd. Ordet telegraf myntades i slutet av 1700-talet som en bildning av grekiska tele (fjärran) och grafein (skriva).

Modern telegrafi utförs nästan uteslutande av radioamatörer och benämns oftast "CW" (continuous wave), men principen är densamma idag som när morsealfabetet uppfanns på 1800-talet.

telegrafinyckel

Med en telegrafinyckel och en signalgenerator kopplad till en transceiver (sändare & mottagare), kan man skapa förbindelser världen över. Numera finns en massa hjälpmedel och digitala mjukvaror men inget kan slå en lyhörd radioamatör som talar flytande morse…